VÄLKOMMEN TILL NORTHBOUND AB!

Vi erbjuder produkter och tjänster inom elteknikområdet riktat mot tung industri.
Vi levererar allt från kompletta anläggningar och tekniska helhetslösningar till tjänster innefattande montage,
service och felsökning av kraftanläggningar och dess ingående komponenter.
Vi har god stationsvana och lång erfarenhet av arbete med driftkritiska utrustningar.
Det i kombination med ett brett och branschöverskridande kontaktnät och korta informationsled anser vi ger vår kund absolut högst mervärde.
Vi utvecklar ständigt vår kunskapsbank där certifieringar och regelefterlevnad är en naturlig del i vår verksamhet.

- Containerlösningar för eldistribution
- Ändamålsbaserad konstruktion och tillverkning av kompletta utrustningar till tung industri med kunden i fokus från förstudie till färdig produkt
- Entreprenader innefattande montage av ställverk, transformatorer, kontrollutrustningar samt fältmontage
- Service brytare 0,4-145kV
- Reläskyddsprovning
- Kontroll strömtransformatorer och spänningstransformatorer
- LS-system kapacitetsprov
- UPS-anläggningar
- Transformatorservice, lindningskopplarservice
- Transformatorprov
- Utbyte av ovanstående utrustningar och kringkomponenter samt drifttagning
- Hantering av SF6 gas
- Upprättande av behovsbaserade kontrollplaner för kraftutrustningar samt utförande av tillståndskontroller i enlighet med dessa